Kościół katolicki pw. Bożego Ciała

     Dawny kościół ewangelicki, zbudowany został w 1743r. Na początku był bardzo prosty i skromny, bez wieży, dzwonów i organów. Wieżę dobudowano dopiero w 100 rocznicę powstania świątyni. Na zewnętrznym gzymsie umieszczono wyobrażenia różnych zwierząt, mających obrazować psalm 148. We wnętrzu zwraca uwagę niezwykle kunsztowna konstrukcja drewnianego stropu oraz obszerne dwukondygnacyjne balkony dla wiernych. W kościele znajdują się organy, które zamontowano w roku 1754.

    Kościół katolicki pw. Świętego Ducha

     Najmniejszy z trzech kościołów w Bielawie. Budowę rozpoczęto 28.09.1928r. A zakończono po upływie 14 miesięcy. Projektantem i wykonawcą budowli był bielawski przedsiębiorca Emil Werler.
Swą formą architektoniczną obiekt łączył dostojeństwo świątyni z nowoczesnością ówczesnych rozwiązań. Kościół posiada niewielką wieżę z dzwonem.

    Pałac Sandreckich

 Jego budowę rozpoczęli bracia Wolf Heinrich Seidlitz von Schonefed w 1598r. budowla wzniesiona w duchu późnego renesansu o charakterze dworu obronnego przetrwała w swych pierwotnych kształtach do roku 1737, kiedy to pałac uległ klęsce pożaru. Odbudowany został dwa lata później, zachowując dużo elementów pierwowzoru. Masywna i charakterystyczna, z powodu grubości murów budowlana, stanowi najcenniejszy zabytek architektoniczny Bielawy.

 

 


    Barokowe domy

     Wzniesione zostały w XVIII w. przez właścicieli zakładów tkackich. Pod koniec XIX i na początku XX w. zostały przebudowane. Części tych domów przetrwała do dziś. Do najciekawszych  należą m.in. dom przy ul. Wolności 22 i 57, Piastowskiej 1 oraz Piastowskiej 23 i 24.

 

 

 

 
    Krzyże pokutne

     Ustawiono je jako świadectwo pokuty za zbrodnie w miejscach ich popełnienia. Na krzyżach widnieją wyżłobione dłutem wizerunki miecza, noża, topora lub innych narzędzi, przy użyciu, których dokonana została zbrodnia. Większość krzyży pokutnych pochodzi z XV wieku. W Bielawie znajdują się 2 krzyże ustawione przy ul. Waryńskiego 27 oraz ul. Wolności 130.

    Góra Parkowa z wieżą widokową

     Góra Parkowa (455 m n.p.m.) to malownicze tereny rekreacyjne położone niemal w samym centrum miasta. Na szczycie Góry znajduje się wieża widokowa, do której prowadzą oznakowane 3   szlaki turystyki pieszej o zróżnicowanym stopniu trudności. Z wieży można podziwiać panoramę Bielawy i okolic, a przy dobrej pogodzie można dostrzec miejscowości oddalone nawet o 30 km.
     Na północnym zboczu Góry Parkowej znajdują się 200 m wyciąg narciarski ?Krasnal? oraz stok saneczkowy. Na zboczu wschodnim położone są Ogrody Działkowe im. Gen. Wł. Sikorskiego. Na pozostałym obszarze Góry znajduje się sieć ścieżek spacerowych i rowerowych, które przebiegają przez tereny porośnięte lasem mieszanym z przewagą świerku, lipy i dębu.

    Neogotycki kościół katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z wieżą widokową(101m)
 
    
     Kościół był budowlą jednonawową, w swej przedniej części sklepioną. Wieża została zbudowana w 1519 roku i pokryta blachą miedzianą. Na wieży znajdowały się cztery dzwony  oraz zegar. Kościół posiadał pierwotnie trzy ołtarze, ale od XVII w. zachował się tylko główny z figurą Matki Boskiej. Zabytkowym elementem wyposażenia była chrzcielnica wykonana w swej górnej części z drewna , a także drewniana ambona. Ponieważ kościół groził zawaleniem, w roku 1866 został rozebrany. Uroczyste położenie kamienia węgielnego  pod nowy kościół, zaprojektowany przez A. Langera z  Wrocławia, nastąpiło 14 kwietnia 1868r., a budowę zakończono 15 listopada 1876. Kościół wykonano z czerwonej cegły, ozdabiając go od wschodu wieżą o wysokości 101 m ? trzecią co do wielkości w Polsce.
     Wieża została wybudowana na planie sześciokąta, zwieńczona wysokim, strzelistym hełmem z dobudowanymi dwiema klatkami schodowymi, wiodącymi do trzeciego poziomu widokowego oraz jedną, wiodącą aż do poziomu hełmu. Klatki schodowe doświetlone są małymi, ostro zwieńczonymi okienkami. Wieża wzniesiona jest z czerwonej, wysoko wypalonej cegły w kolorze od jasnego do wiśniowego, z elewacją licową i wnętrzami tynkowanymi, malowanymi. Elewacja zewnętrzna wzbogacona jest licznymi detalami z piaskowca bolesławskiego. Są to m.in. pionowe elementy dekoracyjne w postaci smukłej czworobocznej wieżyczki zwane pinaklami lub sterczynami, zakończone od góry ostrosłupem. Ich krawędzie dekorowane są ozdobami w kształcie pączków oraz zwiniętych listków osadzonych na łodyżce i odchylających się na zewnątrz, zwanymi żabkami lub czołganami. Zwieńczenie stanowią kwiatony, tj. detale  architektoniczne w  kształcie kwiatu o rozłożonych pączkach w otoczeniu zazwyczaj czterech liści na kilku poziomach.
 

Fontanna z Sowa - Symbol Bielawy, usytuowany w samym sercu miasta. Pomnik posadowiony jest na 5-metrowej, kamiennej kolumnie, w której wyrzeźbiono 9 figurek krasnoludków trzymających sowę. Sowa z lewej strony trzyma herb Bielawy, a u jej podnóża znajduje się kamienna fontanna.

Bielawska Placówka Muzealna

Rok 2009 zaznaczył się w historii miasta powołaniem do życia utworzonego w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) muzeum pod nazwą Bielawska Placówka Muzealna (BPM). Otwarcie muzeum nastąpiło 28 grudnia 2009 r. w sali dawnego biurowca ?Bielbawu? przy ul. Piastowskiej 19. Obecnie BPM swoją siedzibę ma przy ul. Piastowskiej 19b (dawny sklep ?Bielbawu?).

Bielawa i okolice tego pięknego miasta położonego u podnóża Gór Swoich warte są poznania.  Najważniejszą ważną rolę poznawczą pełnią w Bielawie zbiory muzealne. Oddziałują one nie tylko na miasto, a również powiat, region Dolnego Śląska i całej Polski. Założycielowi BPM  drowi Rafałowi Brzezińskiemu dyrektorowi MBP w Bielawie, przyświecało pragnienie, aby to miejsce obok gromadzenia i zabezpieczania, opracowywania i udostępniania różnorodnych materiałów i dokumentów historycznych i etnograficznych, swej codziennej działalności krzewiło wiedzę regionalną, a tym samym rozwijało historyczne i kulturowe przesłanki służące poznawaniu małej ojczyzny. To właśnie to miejsce tworzy naszą tożsamość regionalną. Takie miejsce jak Bielawska Placówka Muzealna, mająca charakter regionalny posiada stałe ekspozycje związane z historią i tradycjami Bielawy i okolic, organizuje wystawy czasowe wspierając i promując tym samym lokalnych artystów. Odbywają się w niej wykłady historyczne dotyczące historii regionu sowiogórskiego.

Łysa Góra- Przepięknie położone wzgórze majestatycznie wznosi się nad wschodnią częścią miasta. Roztacza się stąd wspaniała panorama Bielawy z widokiem na Góry Sowie. Razem z pobliskimi szczytami Gór Żmij i Dzikowiec cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników sportów ekstremalnych tj. paralotniarstwa, motokrosu i kolarstwa górskiego. Przed wojną z tej góry startowały szybowce.

Graffitowa Historia Bielawy - na murze przy Parku Miejskim ?Grafficiarze" namalowali najważniejsze wydarzenia w historii miasta
Lines of Bielawa 2

 


SkatePark- Bielawski skatepark jest jednym z najlepszych w Polsce. Powstał on tuż obok Parku Miejskiego i posiada oświetlenie, kilkanaście wymagających przeszkód, a jego nawierzchnia o wymiarach 44 x 17 metrów, została zbudowana z materiałów stosowanych na skateparkach w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

 

 

Pomnik Paula Felsmanna - Kamień upamiętnia postać Paula Felsmanna - społecznika, organizatora ruchu turystycznego w Górach Sowich i wieloletniego przewodniczącego bielawskiego Towarzystwa Sowiogórskiego. Jest symbolem pamięci mieszkańców Bielawy o naszym dziedzictwie i poprzednikach na bielawskiej ziemi.
 
 
Platforma Widokowa na Kocim Grzbiecie - Aby dotrzeć na platformę widokową należy wysiąść na ostatnim przystanku w Bielawie przy Leśnym Dworku. Platforma znajduje się na Kocim Grzbiecie zaledwie 20 min drogi spacerkiem .Szlak jest oznaczony więc nie ma najmniejszego problemu aby tam dotrzeć.Rozciąga się stamtąd piękny widok na Bielawę, Dzierżoniów, Ślężę, a w drugą górską stronę Kalenicę i cały rejon okolicy Ciemnego Jaru.
 
 
Pałac Bielawa - Dawna Willa Dierigów, którą zamieszkiwał właściciel zakładu włókienniczego. Christian Dierig około roku 1800 odziedziczył warsztat tkacki w wieku 20 lat - do wybuchu II Wojny Światowej Dierigowie byli już w posiadaniu 21 zakładów włókienniczych na terenie Dolnego Śląska i Niemiec, dając pracę ponad 15 tys. ludzi. Po wojnie Dierigowie musieli opuścić Pałac ,a  w budynku zorganizowano przedszkole i żłobek. Obecnie w pięknie odrestaurowanej willi  mieści się hotel "Pałac Bielawa".


Hotel Dębowy - To dawna willa fabrykancka wzniesiona w 1901 roku. Ten reprezentacyjny budynek stanowił własność Dr Wolfganga Dieriga, należącego do rodziny właścicieli, założonych w 1805r. w Bielawie, zakładów  "Christian Dierig", które do czasów II wojny światowej rozwinęły się w największy na Śląsku koncern włókienniczy. Przedstawiciele rodziny Dierig byli posiadaczami również znacznej części gruntów i obiektów na terenie Bielawy. Budowę willi prowadził, pochodzący z Niemczy, K. Berthold. Willa przy ul. Korczaka 4 wzniesiona została w stylu neorenesansu północnego, który w śląskiej architekturze rezydencjonalnej był bardzo popularny od lat 80-tych XIXw. Po roku 1945 willa wraz z innymi willami i pensjonatami położonymi na terenie kolonii Kamieniczki przystosowana została na potrzeby funkcjonującego tam prewentorium. W 2001 roku willa została zakupiona przez obecnych właścicieli z przeznaczeniem na hotel. Przeprowadzony został generalny remont obiektu. Hotel otoczony jest kilkuhektarowym parkiem, na terenie którego rosną drzewa będące pomnikami przyrody. Budynek hotelu oraz park wpisane są do rejestru zabytków.

 
Szkoła Leśna - Placówka edukacyjna promująca wśród młodych ludzi postawy proekologiczne, zaczęła funkcjonować w Bielawie w 2010 roku Znajduje się w górnej części miasta przy ulicy Korczaka 12, w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Kształt szkoły nawiązujący do sześciokąta i zastosowane przy budowie ekologiczne materiały, doskonale pasują do charakteru obiektu i otoczenia.

 
OWW Sudety - Zbiornik wodny wraz z Ośrodkiem Wypoczynkowym "Sudety" położony jest na zachodnich obrzeżach miasta. Jest to idealne miejsce do pływania oraz uprawiania żeglarstwa i surfingu. Przepiękne widoki, woda i wspaniała przyroda sprawiają, że każdego roku wypoczywa tutaj coraz większa liczba turystów. Ośrodek posiada korty tenisowe, basen odkryty z 66 m zjeżdżalnią, boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz amfiteatr. Na terenie ośrodka odbywają się atrakcyjne imprezy m.in. Regałowisko, Sudeckie Lato, a także Dni Bielawy.
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
 
  25.03.2023


Copyright tv-net © 2016. All Rights Reserved.