Udzielamy informacji o walorach kulturalnych i naturalnych Bielawy i regionu,
Gromadzimy informacje o mo
żliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu w mieście i regionie,
Udzielamy informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywaj
ących się w Bielawie i okolicznych miejscowościach.
Prowadzimy sprzeda
ż biletów na imprezy kulturalne i sportowe odbywające się na terenie całego kraju w ramach sieci dystrybucji TICKETPRO.
Prowadzimy sprzeda
ż map, planów miast, przewodników, pamiątek, gadżetów, albumów i innych publikacji dotyczących naszego miasta,
Tury
ści jak i mieszkańcy mogą uzyskać potrzebne informacje zarówno bezpośrednio w naszym biurze, jak również za pośrednictwem telefonu, faxu, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
 
  25.03.2023


Copyright tv-net © 2016. All Rights Reserved.