HISTORIA DZWONÓW I ZEGARA KOŚCIOŁA WNMPPo pierwszej wojnie światowej nowe dzwony zabrzmiały po raz pierwszy 19 listopada
1921r. Poświęcenie dzwonów odbyło się w dniu Ofiarowania NMP i było celebrowane przez miejscowe duchowieństwo na czele z proboszczem Dreise.

Nowe dzwony, odlane w brązie, ważyły łącznie siedem ton. Największy z nich ważył ok. 2.600 kg
i nosił dwa napisy: Pokój daj,o Panie, naszym domom, bo nikt inny nie troszczy się o nas tylko Ty,  
 nasz Boże! oraz drugi napis: Mnie i moich trzech braci miłość chrześcijańska zrodziła po zakończeniu wojny światowej w 1921 roku.

Drugi dzwon ozdobiony krucyfiksem miał łaciński napis: "Parce, Domine, parce populo Tuo", co znaczy: "Oszczędź, o Panie, oszczędź lud Twój, który odkupiłeś Swą krwią najdroższą"

Trzeci dzwon, zwany "Ave Maria" miał wizerunek Matki Boskiej i napisy: "O sanctissima, o piissima, dulcis Maria!Matera mata, intermerata , ora pro nobis!"

Najmniejszy, czwarty dzwon był dzwonem pogrzebowym i zwierał cytat: "Bądź wierny aż do śmierci, a wtedy dam ci koronę żywota" .

Podczas II wojny światowej dzwony zostały zdjęte i przetopione na amunicje i od czasu II wojny światowej Kościół posiadał tylko jeden dzwon sygnaturkę (mniejszy) który znajdował się bocznej wieżyczce.

Obecnie kościół posiada trzy dzwony, którym nadano imiona: Jan Paweł II, Henryk i Franciszek.
11 listopada 1998 r. w miało miejsce ich uroczyste poświęcenie. Dzwony zostały odlane w "Odlewni dzwonów Felczyńscy" sp. z o. o. Anna i Wacław Felczyńscy w Gliwicach. Poświęcenia dzwonów dokonał ks. kard. Henryk Gulbinowicz - Metropolita Wrocławski. Wiosną 1999 r., zostały zwieszone na nowej konstrukcji na wieży kościoła.

W roku 2000 na wieży zainstalowano również zegar upamiętniający Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.


              KALENDARIUM MODERNIZACJI I ADAPTACJI WIEŻY KOŚCIOŁA PW.
                   WNMP W BIELAWIE DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO

20.III.2003 - w Gminie Bielawa powstaje koncepcja udostępnienia wieży kościoła pw. Wnieboezięcia NMP dla turystów

24.X.2003 - podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Bielawa a Parafią Rzymsko Katolicką Wniebowzięcia NMP w sprawie wzajemnego wspierania realizacji zadania pt. "Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego"

3.XI.2003 - podpisanie umowy z firmą "DEKORO" Projektowanie i Doradztwo Techniczne z Dzierżoniowa na wykonanie dokumentacji technicznej zadania i kosztorysu inwestorskiego
 
27.X.2004 - uchwałą nr XXVIII/219/04 Rady Miejskiej Bielawy zostaje przyjęty "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielawa na lata 2004-2006", w którym przyjmuje się do realizacji zadanie pt. "Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw.NMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turysty turystycznego"

28.II.2006 - złożenie przez Gminę Bielawa wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowaniu inwestycji pn. "Modernizacja i adaptacja wieży kościoła WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego" w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006

22.VIII.2006 - podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków ZPORR-u i budżetu państwa

12.X.2006 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji

22.XII.2006 - podpisanie umowy z Przedsiębiorcą Specjalistycznych Usług Budowlanych "ALPEX" sp. z o. o. Z Wałbrzycha na realizację zadania oraz przekazanie obiektu wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych

3.IX.2007 - podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Gminą Bielawa a Wojewodą Dolnośląskim na poszerzenie zakresu prac inwestycyjnych

31.X,2007 - zakończenie modernizacji i adaptacji wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego

22.XI.2007 - odbiór inwestycji przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Bielawa

14.IV.2008 - wieża zostaje udostępniona dla ruchu turystycznego

W ramach inwestycji dokonano renowacji zewnętrznych elementów architektonicznych obiektu, remontu klatek schodowych oraz montażu poręczy i dodatkowego oświetlenia. Przygotowano cztery tarasy widokowe, na których zamontowano balustrady ochronne i urządzenia teleoptyczne. Wykonano również instalację oświetleniową do iluminacji wieży.

Całkowita wartość inwestycji 2.762.374,67 PLN

dotacja z EFRR-u 1.803.375,00 PLN

dotacja z budżetu państwa 240.450,00 PLN

wkład własny Gminy Bielawa 718.549,67 PLN

 

Zasady Korzystania z Wieży

 

Warto wiedzieć (PDF)

 

 

  • DSC_8382
  • DSC_8934
  • DSC_8937
  • DSC_8942
  • DSC_8974
  • DSC_8993
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
 
  25.03.2023


Copyright tv-net © 2016. All Rights Reserved.